СЪОБЩЕНИЕ

ВЗК „Христо Ботев“ отдава под наем площи в района на 5-ти километър за офиси, автосервизи, паркинги и халета за складови площи за фирми и частни лица.

Цени по договаряне за конкретния обект и утвърден ценоразпис от Управителния съвет.

Обектите са снабдени с ток, вода и охранителна система с 24 часово видеонаблюдение и имат добра транспортна локация.

Тел. за контакти: 0886/138813

Председател – Николай СъбевКооперацията уведомява своите членове и наемодатели на земеделски земи, че изтичащата 2022г., приключи с много добри финансови и производствени резултати. Главен фактор за това са положените усилия на целия колектив. Въведени в действие са нови високопроизводителни селскостопански машини.

Едно от основните ефективни решения беше за закупуването на високопроизводителна комплексна система за агрообработки, включваща – Трактор Кейс 400 к.с. и почвообработващ агрегат КУН, с обща стойност около 480 хил. лв. на лизинг.

 Благодарение на тази и наличната друга техника, успяхме да организираме есенната и пролетната агрообработка и сеитба на площите за 2022г. в кратки срокове и с необходимото качество.

Общото събрание на кооперацията, състояло се през месец май 2022г. , взе решение за продължаване на стратегията за иновативно земеделие за стопанската 2022/2023г.с приложение на нова високопроизводителна техника. Закупени са сеялка Вадерщад и зареждащо ремарке. С този комплект заедно с трактор Кейс се формира технологична линия за успешна есенна сеитба. През месец ноември тази година УС взе решение за закупуване на продълбочител Maschio Gaspardos с работна ширина 4м., който успешно се справя с проблемите за обработка на почвата в условията на продължителната суша. Той е въведен в експлоатация и са получени много добри резултати. Целия комплекс от изброените машини, работи в режим на контрол и управление в реално време с помощта на дигитална връзка с Базата за селско стопанска техника на Кооперацията и Сервизната база на фирма Тайтън Машинъри България ЕАД.

На снимката се вижда техниката в действие за сеитбата на есенните култури – пшеница и ечемик, която приключи.

Агротехнологичния комплекс в действие

Ръководството на Kооперацията уведомява своите член-кооператори и наемодатели на земеделска земя, че с решение на Управителния съвет е закупена и започна работа нова високопроизводителана техника за агрообработка на земеделските площи.


Тя е: Tрактор Кейс IH модел Магнум 400 AFS номинална мощност 395 конски сили, който работи в комплекс с Почвообработващ агрегат Кун модел Преформер 3000. Този комплекс извършва последователно операциите по изораване , дисковане, продълбочаване, изравняване и валиране на почвата. Тази високо производителна техника, съществено повишава производителността и качеството на агрообработките. Съкращава времето за подготовка на почвата за сеитба.

На трактора е инсталирана съвременна система за видеоконтрол в реално време, свързана със сервизната база на доставчика с кооперацията и оператора на трактора.

Системата позволява по време на работа да се следят параметрите на местоположение, производителност и диагностициране на евентуални техническо-експлоатационни  проблеми с цел тяхното отстраняване за най-кратък срок.


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДОВАНИ ИЛИ НАЕТИ ЗЕМИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СОЧНИ ФУРАЖИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ИЛИ ЧАСТИЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ/МЕХАНИЗИРАНИ,АГРОХИМИЧЕСКИ,ТРАНСПОРТНИ, СТРОИТЕЛНИ, ТЪРГОВСКИ/ НА СТОПАН СТВА НА СВОИ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАКТО И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Д-Р ИК. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СЪБЕВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р БОЙКО ГЕОРГИЕВ МИРАЗЧИЙСКИ

ИНЖ. ВАСИЛ БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА

Д.Е.С МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

НЕДКА КИРОВА ВЪЛЧЕВА

СТОЯН ЖЕКОВ ПЕТРОВ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


ДАФИНА АНГЕЛОВА СИРАКОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА

КОСТА СТОЯНОВ ИВАНОВ

ПОДГЛАСНИЦИ В КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

СТОЯН КЪНЧЕВ ПАСКОВ

Контакти

град Бургас , 5-ти километър
тел. 056/860945 

0886/138813 - Председател

056/860326 - Счетоводство

0887/793907 - Договори

0888/360080 - Недвижими имоти

0889/735997 - Агроном

0888/874925 - Инженер механик ССТ


еmail : vzkhristobotev@abv.bg