ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДОВАНИ ИЛИ НАЕТИ ЗЕМИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СОЧНИ ФУРАЖИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ИЛИ ЧАСТИЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ/МЕХАНИЗИРАНИ,АГРОХИМИЧЕСКИ,ТРАНСПОРТНИ, СТРОИТЕЛНИ, ТЪРГОВСКИ/ НА СТОПАН СТВА НА СВОИ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАКТО И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Д-Р ИК. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СЪБЕВ -ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-Р БОЙКО ГЕОРГИЕВ МИРАЗЧИЙСКИ

ИНЖ. ВАСИЛ БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ

ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА

Д.Е.С МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

НЕДКА КИРОВА ВЪЛЧЕВА

СТОЯН ЖЕКОВ ПЕТРОВ

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ


ДАФИНА АНГЕЛОВА СИРАКОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА

КОСТА СТОЯНОВ ИВАНОВ

ПОДГЛАСНИЦИ В КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

СТОЯН КЪНЧЕВ ПАСКОВ

Контакти

град Бургас , 5-ти километър
тел. 056/860945 

0886/138813 - Председател

056/860326 - Счетоводство

0887/793907 - Договори

0888/360080 - Недвижими имоти

0889/735997 - Агроном

0888/874925 - Инженер механик ССТ


еmail : vzkhristobotev@abv.bg