СЪОБЩЕНИЕ

ВЗК „Христо Ботев“ отдава под наем площи в района на 5-ти километър за офиси, автосервизи, паркинги и халета за складови площи за фирми и частни лица.

Цени по договаряне за конкретния обект и утвърден ценоразпис от Управителния съвет.

Обектите са снабдени с ток, вода и охранителна система с 24 часово видеонаблюдение и имат добра транспортна локация.

Тел. за контакти: 0886/138813

Председател – Николай СъбевКооперацията уведомява своите членове и наемодатели на земеделски земи, че изтичащата 2022г., приключи с много добри финансови и производствени резултати. Главен фактор за това са положените усилия на целия колектив. Въведени в действие са нови високопроизводителни селскостопански машини.

Едно от основните ефективни решения беше за закупуването на високопроизводителна комплексна система за агрообработки, включваща – Трактор Кейс 400 к.с. и почвообработващ агрегат КУН, с обща стойност около 480 хил. лв. на лизинг.

 Благодарение на тази и наличната друга техника, успяхме да организираме есенната и пролетната агрообработка и сеитба на площите за 2022г. в кратки срокове и с необходимото качество.

Общото събрание на кооперацията, състояло се през месец май 2022г. , взе решение за продължаване на стратегията за иновативно земеделие за стопанската 2022/2023г.с приложение на нова високопроизводителна техника. Закупени са сеялка Вадерщад и зареждащо ремарке. С този комплект заедно с трактор Кейс се формира технологична линия за успешна есенна сеитба. През месец ноември тази година УС взе решение за закупуване на продълбочител Maschio Gaspardos с работна ширина 4м., който успешно се справя с проблемите за обработка на почвата в условията на продължителната суша. Той е въведен в експлоатация и са получени много добри резултати. Целия комплекс от изброените машини, работи в режим на контрол и управление в реално време с помощта на дигитална връзка с Базата за селско стопанска техника на Кооперацията и Сервизната база на фирма Тайтън Машинъри България ЕАД.

На снимката се вижда техниката в действие за сеитбата на есенните култури – пшеница и ечемик, която приключи.

Агротехнологичния комплекс в действие

Ръководството на Kооперацията уведомява своите член-кооператори и наемодатели на земеделска земя, че с решение на Управителния съвет е закупена и започна работа нова високопроизводителана техника за агрообработка на земеделските площи.


Тя е: Tрактор Кейс IH модел Магнум 400 AFS номинална мощност 395 конски сили, който работи в комплекс с Почвообработващ агрегат Кун модел Преформер 3000. Този комплекс извършва последователно операциите по изораване , дисковане, продълбочаване, изравняване и валиране на почвата. Тази високо производителна техника, съществено повишава производителността и качеството на агрообработките. Съкращава времето за подготовка на почвата за сеитба.

На трактора е инсталирана съвременна система за видеоконтрол в реално време, свързана със сервизната база на доставчика с кооперацията и оператора на трактора.

Системата позволява по време на работа да се следят параметрите на местоположение, производителност и диагностициране на евентуални техническо-експлоатационни  проблеми с цел тяхното отстраняване за най-кратък срок.


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ


ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДОВАНИ ИЛИ НАЕТИ ЗЕМИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СОЧНИ ФУРАЖИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ИЛИ ЧАСТИЧНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ/МЕХАНИЗИРАНИ,АГРОХИМИЧЕСКИ,ТРАНСПОРТНИ, СТРОИТЕЛНИ, ТЪРГОВСКИ/ НА СТОПАН СТВА НА СВОИ ЧЛЕНОВЕ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КАКТО И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.


На 21.10.2023 г. от 9,00 часа в "Дома на народната армия" гр. Бургас, се проведе редовно годишно-отчетно изборно събрание.
          В резултат на проведено тайно гласуване ,общото събрание избра:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ДИМОВА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ДАФИНА АНГЕЛОВА СИРАКОВА

ВЕНЕТА НИКОЛАЕВА КОНДОВА

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ

БОЙКО ГЕОРГИЕВ МИРАЗЧИЙСКИ

НЕДКА КИРОВА ВЪЛЧЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

СТОЯН КЪНЧЕВ ПАСКОВ

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА

КОСТА СТОЯНОВ ИВАНОВ


Контакти

град Бургас , 5-ти километър
тел. 056/860945 

0886/138813 - Председател

056/860326 - Счетоводство

0887/793907 - Договори

0888/360080 - Недвижими имоти

0889/735997 - Агроном

0888/874925 - Инженер механик ССТ


еmail : vzkhristobotev@abv.bg