ЗА НАС 

 

 

ВЗК „Христо Ботев“ е кооперация създадена през 1993г., със седалище и адрес на управление гр. Бургас, Пети километър, с   решение №6216/1993г.

 Последните промени в органите на управление на кооперацията са вписани в Търговския регистър на 29.11.2012 г.

 Към рубрика начало

 

  Собственост и управление

  Основен орган на управление на кооперацията е Общо събрание, което избира Управителен съвет, Контролен съвет и       Председател с мандат от 4 години.

 Кооперацията се представлява от Председателя на Управителния съвет:Николай Петров Събев, който организира  и     изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

 

 Председател:                                                         

 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СЪБЕВ

 Управителен съвет:

 ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ МИНЕВ
 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ СЪБЕВ
 ВАСИЛ БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ
 АТАНАС МАРИНОВ МАРИНОВ
 БОЙКО ГЕОРГИЕВ МИРАЗЧИЙСКИ
 СТОЯН ЖЕКОВ ПЕТРОВ
 МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

 

 Контролен съвет:

 ДАФИНКА АНГЕЛОВА СИРАКОВА
 КОСТА СТОЯНОВ ИВАНОВ
 ХРИСТО РАЙЧЕВ НИКОЛОВ